سازو ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
وبسایت
موبایل
فکس:
استان: پروفیل سازی جباری
آدرس: کیلومتر یک جاده نجف آباد-
پروفیل سازی جباری

پروفیل سازی جباری

شرکت های تولیید کننده پروفیل،پروفیل سازی جباری تولید کننده پروفیل های مقاطع بسته-لوله و قوطی های ساختمانی -ورق های شیت و نواری شده-پوشش سقف و دیوار ها-پایه چراغ های آذین کهن-ماشین سازی-ناودانی های سا

درباره ما
تولید کننده پروفیل های مقاطع بسته-لوله و قوطی های ساختمانی -ورق های شیت و نواری شده-پوشش سقف و دیوار ها-پایه چراغ های آذین کهن-ماشین سازی-ناودانی های ساختمانی
آگهی‌های مشابه
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار