سازو ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
وبسایت
تلفن
02613523027
موبایل
فکس:
استان:
آدرس: مهرویلا،خیابان درختی،بلوارشهید حدادی،نبش کوکب شرقی،ساختمان آریا،طبقه سوم واحد6
انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده

انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده

درباره ما
1- حمایت ازحقوق ومنافع صنفی تولیدکننده ومنافع بهره برداران.

2- ترویج واشاعه فرهنگ استفاده ازبتن آماده.

3-اطلاع رسانی به عموم درخصوص مضرات مصالح غیراستاندارد.

4- برنامه ریزی برای تأمین نیازهای صنفی،آموزشی وارتقاءبهره وری.

5- همکاری با تشکل های صنفی،علمی وتخصصی به منزله تبادل اطلاعات .

6- برگزاری سمینارهای آموزشی وهمایشهای مختلف جهت ارتقاءسطح علمی وفنی مدیران کنترل کیفی واحدهای تولیدکننده بتن آماده.

7- نظارت برارائه خدمات تولیدکننده.

8- ایجاد وراه اندازی کمیته کنترل مضاعف.

9- تعیین نرخ بتن آماده ،حمل وپمپاژونظارت برحسن اجرای آن.

10-رسیدگی به شکایات معترضین وارائه خدمات مشاوره ای رایگان.

11- تهیه وتدوین آیین نامه های بتن.

12- اخذ مجوزهای لازم جهت تولید بتن آماده.

13- تصویب برخی مصوبات درهیئت دولت.

14-......
آگهی‌های مشابه
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار