سازو ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
وبسایت
www.garmiran.com/
موبایل
فکس:
استان: شرکت گرم ایران
آدرس: کارگرشمالی ، پلاک 169 ، شماره 32
شرکت گرم ایران

شرکت گرم ایران

درباره ما
شرکت گرم ایران فعالیت خود را از سال 1359 با ساخت دو نوع مشعـل گازسوزخانگی آغاز و به تدریج انواع مشعلهای گازسوز ، گازوئیل سوز ، چند گانه سـوز ومــازوت سوز دراندازه های خانگی وصنعتی را به تولیدات خود اضافه نمود ، بطوریکه هم اکـنون بیش از 70 نوع مشعل درانواع خانگی وصنعتی از ظرفیت 85،000 تا 25,000،000 کیلوکالری درساعت را تولید می نماید. درکنارتولید انواع مشعل ، شرکت به تولید پکیجهای دیواری وزمینی آپارتمانی به ترتیب با ظرفیتهای 25،000 و 35،000 کیلو کالری درساعت ، رادیـاتـورهای تـمـام دایـسکــت آلومینویومی ، فیلتر \"1 ، \" 1/2 ، \" 3/4 ، \" 2 اینچ وشیرهای لاندیس 2و3 اینچ پرداخـتـه اسـت . درسال 1381شرکت گرم ایران موفق به دریافت گواهینامه مدیریت تضـمـین کـیـفـیـت ISO 9001 :2000 ودرسال 1384 گواهینامه مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004 گردیدواکنـون به عـنـوان یکی ازبـزرگـترین تـولـید کـنـنـدگان مشـعل رادیاتور و پکیج در سراسر کشور شناخته میشود. در بـر نـامه آینده شـرکت تـولـید انـواع سنـلوئـیدولو های گاز منظور گردیده که امید آن میرود تا با تولـیـد ایـن نـوع شـیـرها ضمـن تـامـین نیاز داخلی از خروج مقادیر متنابهی ازرجلوگیری شود.
آگهی‌های مشابه
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار