سازو ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
وبسایت
موبایل
فکس:
استان: آسانبر آریان سازه
آدرس: تبریز بلوار 29 بهمن جنب شهرداری منطقه 2 کوچه مخابرات فروشگاه آریان آسانسور
آسانبر آریان سازه

آسانبر آریان سازه

درباره ما
فروش و نصب و سرویس و نگهداری انواع آسانسور
نمایندگی انحصار ی تولیدات ( دربهای 2لته الی 6 لته تمام اتوماتیک و کابین آسانسور )شرکت پرولیفت ترکیه
آگهی‌های مشابه
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار