سازو ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
وبسایت
تلفن
02188508171
موبایل
فکس:
استان: لوازم مهندسی کالوب
آدرس:
لوازم مهندسی کالوب

لوازم مهندسی کالوب

درباره ما
تئودولیت ، زاویه یاب لوازم مهندسی

فروش لوازم مهندسی کالوب:
شرکت کالوب: ارائه کننده تجهیزات نقشه برداری

تئودولیت دیجیتال و مکانیکی

دوربین تئودولیت دیجیتال

با دقت 2 و 5 ثانیه
بزرگنمایی 30 برابر
دو طرف کیبورد
مجهز به صفحه کیبورد Neon LED
سیستم کمپانزاتور دو محوره
دوعدد باطری شامل یک عدد قابل شارژ و یک عدد قلمی
دارای 2 سال گارانتی و پنج سال خدمات

تئودولیت مکانیکی
تئودولیت مکانیکی wild مدل T16 (کارکرده)
دقت یک دقیقه ، برگنمایی 30 برابر تمام فلزی ، امکان سیستم درجه یا گراد
تئودولیت مکانیکی wild مدل T2 (کارکرده)
دقت یک ثانیه ، برگنمایی 30 برابر تمام فلزی ، امکان سیستم درجه یا گراد
تئودولیت مکانیکی Foif مدل J2-2 (آکبند)
دقت یک ثانیه ، برگنمایی 30 برابر تمام فلزی ، امکان سیستم درجه یا گراد
تئودولیت مکانیکی Boif مدل TDJ6E (آکبند)
دقت یک دقیقه ، برگنمایی 30 برابر تمام فلزی ، امکان سیستم درجه یا گراد
کلیه دوربینها دارای 2 سال گارانتی میباشد.
آگهی‌های مشابه
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار