ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
استان: کانتکس اهواز
آدرس: قلهک
کانتکس
پیام دهید email icon saei@cantexahwaz.com

کانتکس

درباره ما
شرکت کانتکس اهواز با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیربرای بدست آوردن میزان تحمل بارکانتکس با ضخامت 5 سانتی متر آزمایشهای زیر را انجام داده است:

- تحمل بار متمرکز دردهانه یک متر
- تحمل بار خطی در دهانه یک متر
- تحمل بار گسترده در دهانه یک متر
- تحمل بار متمرکز در دهانه یک متر
در این آزمایش بار به ابعاد (5x15) سانتیمتر بر پانلی به ابعاد یک متر مربع وارد شد و با توجه به دامنه اندازه گیری، حداکثر خیز برای بار 89 کیلوگرم مقدار 6/16 میلیمتر بدست آمد در ادامه با افزایش بار تا 202 کیلوگرم پانل دچار شکست شد. تحمل بار خطی در دهانه یک متر
در آزمایش دوم بارخطی به صورت یک میله در عرض یک متر بر پانل کانتکس وارد شد و خیز قابل اندازه گیری برای بار 496 کیلوگرم معادل 44/6 میلیمتر بدست آمد و با افزایش بار تا 928 کیلو گرم پدیده شکست رخ داد.
آگهی‌های مشابه
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار