ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
تلفن
108 436 88
استان: ایمن پژوهان شرق
آدرس: صندوق پستی 1337 - 14155
ایمن پژوهان شرق

ایمن پژوهان شرق

درباره ما
در سال 1383 توسط گروهی از متخصصان امداد و نجات و کار در ارتفاع که خواستار
سازماندهی، اطلاع رسانی و ارائه هر چه مطلوبتر این خدمات به گروه وس یعی از
متقاضیان در ایران بودند متولد شد، و اکنون با در اختیار داشتن کادری مجرب، متشکل
از متخصصان و کارگران حرفه ای آماده ارائه کردن این خدمات در بخش های صنعتی
و شهری و همچنین برگزاری دوره های آموزشی به منظور بالابردن سطح دانش و
کارائی واحد ایمنی در سازمان ها و ارگان های مختلف می باشد.
آگهی‌های مشابه
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار