ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
تلفن
88652537

آدرس: - میدان ونک ابتدای خ ونک برج آسمان طبقه ۷ واحد ۷۰۲
نرم افزاری ماندگار سیستم

نرم افزاری ماندگار سیستم

درباره ما
شرت نرم افزاری ماندگار سیستم تولید کننده اواع نرم افزارهای مهندسی دارای قابلیت تعریف اواع پروژ]های ساختمانی اعم از مشارکت در ساخت خرید و ..و ثبت کامل مشخصات آن تعریف تعداد نامحدودی از شریک اعم از حقیق و حقوقی برای هریک از پروژه ها و محاسبه سود مشارکت آنان به طور خودکار * ثبت اطلاعات واحد های ساختمانی در حال ساخت و قابل فروش و پیش فروش به منظور ثبت و نگهداری اطلاعات آنها جهت دریافت و پرداختها
آگهی‌های مشابه
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار