ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
تلفن
09177659044
استان: پیمانکاری برادران حیدرپور
آدرس: میناب - روستای سرمست-روبروی نانوایی-پیمانکاری برادران حیدرپور
پیمانکاری برادران حیدرپور

پیمانکاری برادران حیدرپور

درباره ما
فروش انواع تیرچه و بلوک ساختمانی .اجرای کلیه عملیات ساختمانی از مرحله تخریب تا تحویل کلید، در کوتاهترین زمان ، به صورت مدیریت پیمان (اجرای درصدی با مصا لح)
آگهی‌های مشابه
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار