ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان

آدرس: لاله زار نو - بالاتر از منوچهری -مجتمع تجاری اداری ایرانیان-طبقه دوم-واحد۱۳۳
بازرگانی شایلین

بازرگانی شایلین

درباره ما
درباره ماشرکت تولیدی بازرگانی شایلین از سال 1376 اقدام به واردات لوازم برقی ساختمان با تکنولوژی روز دنیا در ایران نموده که تمامی محصولات اعم از تولیدی ( تحت لیسانس) و وارداتی این شرکت ساخت بهترین کمپانی های اروپا و آسیا بوده که از مرحله سفتکاری پروژه های ساختمانی تا تامین روشنایی ها مورد استفاده قرار می گیرد.
شرکت تولیدی بازرگانی شایلین از سال 1376 اقدام به واردات لوازم برقی ساختمان با تکنولوژی روز دنیا در ایران نموده که تمامی محصولات اعم از تولیدی ( تحت لیسانس) و وارداتی این شرکت ساخت بهترین کمپانی های اروپا و آسیا بوده که از مرحله سفتکاری پروژه های ساختمانی تا تامین روشنایی ها مورد استفاده قرار می گیرد.
شرکت تولیدی بازرگانی شایلین از سال 1376 اقدام به واردات لوازم برقی ساختمان با تکنولوژی روز دنیا در ایران نموده که تمامی محصولات اعم از تولیدی ( تحت لیسانس) و وارداتی این شرکت ساخت بهترین کمپانی های اروپا و آسیا بوده که از مرحله سفتکاری پروژه های ساختمانی تا تامین روشنایی ها مورد استفاده قرار می گیرد.
شرکت تولیدی بازرگانی شایلین از سال 1376 اقدام به واردات لوازم برقی ساختمان با تکنولوژی روز دنیا در ایران نموده که تمامی محصولات اعم از تولیدی ( تحت لیسانس) و وارداتی این شرکت ساخت بهترین کمپانی های اروپا و آسیا بوده که از مرحله سفتکاری پروژه های ساختمانی تا تامین روشنایی ها مورد استفاده قرار می گیرد.
شرکت تولیدی بازرگانی شایلین از سال 1376 اقدام به واردات لوازم برقی ساختمان با تکنولوژی روز دنیا در ایران نموده که تمامی محصولات اعم از تولیدی ( تحت لیسانس) و وارداتی این شرکت ساخت بهترین کمپانی های اروپا و آسیا بوده که از مرحله سفتکاری پروژه های ساختمانی تا تامین روشنایی ها مورد استفاده قرار می گیرد.
آگهی‌های مشابه
دوستان 3 دوستان چهار