ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
تلفن
88754910

آدرس: خیابان شهید بهشتی خیابان فرحزادی پلاک ۵۵ مجتمع دریای نور طبقه ۴ واحد ۴۰۴و ۴۰۵
هواساز

هواساز

درباره ما
شرکت هواساز با بیش از 44 سال تجربه در زمینه طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی و نگهداری انواع دستگاههای تهویه مطبوع در زمینــه پروژه های عظیــم نفــت، گاز، پتروشیمی،
نیـروگاهـی، مجتمع های اداری، تجـاری و مسکونی و با بکارگیـــری دانش فنـی روز، هماهنگ با آخرین دستـاوردها و طرح های سـازندگـان معتـبر دنــیا موفق گردیـده همـواره بعنـوان
پیشروترین شرکت ایرانی در این زمینه مطرح گردد . شرکت هواساز در سالهای اخیر در تامین تجهیزات تهویه مطبوع اکثریت نیروگاههای تولید برق ایران و پروژه های بزرگ نفت و گاز و
پــتروشـــیمی مشـارکت نمـوده ضـمن اینـکه با تـوجــه به اخــذ ســری کامــــل گواهـینــــامه های ISO شـــامــــل ISO 9001:2008 ، BS OHSAS 18001:2007 ، HSE–MS 2005 و ISO
14001:2004 و بکــارگیری سیـــستـم Management Information System) MIS) درکلیـه سطـوح سازمـانی خود موفق گردیده مدیریت نیروی انسانی ، تولید اسناد ، تکنولوژی های
تولیــد ، مدیریــت امــور مالی و تمامـی امور مربـوط به موضوعاتی چـون قیـمت تمـام شده محـصول ، تعییـن اهداف دراز مدت تجاری شرکت را از پیش برای استقرار سیستم یکپارچه
اطـلاعاتی امـور اجرایی شرکـت شـناسـایی و به اجرا بـگذارد. سیسـتم MIS با ترکیــب دو مقـوله تکنـولوژی و عـلم تجارت باعـث گردیده تا نیروی انسانی شرکت در تمامی سطوح به اطلاعات مورد نیاز برای انجام کلیه مسئولیت های محوله به شکل بهیـنه ، سریـع تر، و هوشـمندانه تر در دســترسی داشـته باشند.
آگهی‌های مشابه
دوستان 3 دوستان چهار