ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان

آدرس: بلوار کاشانی- خیابان الهی- خیابان گلهای 2- پلاک 2
سازه ایمن

سازه ایمن

درباره ما
اهم فعالیت­ها و سوابق شرکت و مدیران:

1- بخش پژوهشی و تحقیقاتی

- مطالعات مورفولوژی و رسوب مخزن سد تنظیمی حمیدیه برروی رودخانه کرخه.

- مطالعات مربوط به پاسخ دینامیکی شکاف هوایی در سکوی نیمه شناور امیرکبیر با در نظر گیری اندرکنش نیروهای موج، جریان و باد.

- بررسی پارامتر های تاثیرگذار بر مقاومت برشی درزه­های سنگی تزریق شده.

- طراحی تصفیه خانه آب شهر طبس.

- طراحی تصفیه خانه فاضلاب شهر طبس.

- طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب شهرستان ولاغوز استان گلستان.

- طراحی شبکه توزیع آب شهرستان ولاغوز استان گلستان.
آگهی‌های مشابه
دوستان 3 دوستان چهار