سازو ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
وبسایت
www.day-cc.com/
تلفن
66492681
موبایل
فکس:
استان:
آدرس: خیابان انقـــــلاب، روبروی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک
شرکت دی

شرکت دی

درباره ما
شرکت دی در راستای اجرای طرح هـای توسعه ای و اهداف بلندمدت استراژیک خـود با دارا بودن بیش از 200 نوع انواع ماشـین آلات سنگین و نیـمه سنگین و 100 نوع ماشین آلات سبک و تجهیزات عمرانی، بهره برداری صحیح، نگهداری و تعمیرات ماشین آلات را در اولویت فعـالیت های شرکت قرار داده است.
این شرکت با بکارگیری نیروی متخصص و باتجـربه ومدیریت کارا و مؤثر در زمیـنه انتخاب مؤثر ماشین آلات، بهره برداری و نگهداری بهینه آنها، سرویس و تعـمیر نگهداری پیشگیرانه و اتفـاقی و خروج ماشین های فرسوده از ناوگان شـرکت در جهت افـزایش راندمان ماشین آلات و کاهش هزینه هـای تعمیر و نگـهداری آنها تلاش گسترده ای را آغـاز نموده است.
آگهی‌های مشابه
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار