ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
وبسایت
www.icd.co.ir
تلفن
87123

آدرس: تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان بخارست ، خیابان هشتم ، پلاک 11
شرکت بین المللی توسعه ساختمان

شرکت بین المللی توسعه ساختمان

درباره ما
شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) در تاریخ هشتم بهمن سال 1364 تحت نام شرکت سرمایه گذاری ساختمان(سهامی خاص) و به شماره 3552 در اداره ثبت شرکتهای شهرستان تبریز به ثبت رسید.در پی مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/3/1377 محل قانونی شرکت از تبریز به تهران منتقل و تحت شماره 142583 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. مجامع عمومی فوق العاده مورخ 26/3/83 و 10/9/83 به ترتیب شخصیت حقوقی شرکت را از سهامی خاص به سهامی عام و نام شرکت را از شرکت سرمایه گذاری ساختمان به شرکت بین المللی توسعه ساختمان تغییر دادند. شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) از تاریخ 20/7/83 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و از تاریخ 9/10/83 به عنوان چهارصدوچهاردهمین شرکت در فهرست شرکتهای بورسی درج شده است.


موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه ، موضوع فعالیت شرکت خریدو فروش ملک و زمین به منظور احداث ساختمان، شهرک، مجتمع های مسکونی، احداث کارخانجات و مشارکت و سرمایه گذاری، احداث و اجاره کارخانه های تولید مصالح ساختمان، تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی، و همچنین پذیره نویسی و خرید وفروش سهام و انجام معاملات مربوط به سهام و سایر اوراق بهادار داخلی و خارجی و سایر امور مرتبط با فعالیت شرکت می باشد.
آگهی‌های مشابه
دوستان 3 دوستان چهار