سازو ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
وبسایت
shilav.ir/
تلفن
44323774

آدرس: تهران - فلکه اول شهران - مجتمع تجاری اداری نگین- واحد 401
شرکت شیلاو خاورمیانه

شرکت شیلاو خاورمیانه

درباره ما
فعالیت های شرکت شیلاو خاورمیانه در زمینه بهسازی خاک به روش میکروپایل باربر و تحکیمی :

1. تهیه طرح بهسازی خاک شامل انواع میکروپایل باربر و تحکیمی طبق آیین نامه FHWA آمریکا

2. مقایسه فنی و مالی انواع روش های بهسازی خاک با روش شمع درجا و شمعکوبی

3. اجرای انواع میکروپایل بطور کامل بصورت تضمین شده

4. انجام تمام تست های مورد نیاز جهت مشخص شدن مشخصات فنی میکروپایل های اجرا شده
آگهی‌های مشابه
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار