ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
موبایل
09183623486

شرکت موقعیت نگار پارس
پیام دهید email icon aparidari@yahoo.com

شرکت موقعیت نگار پارس

شرکت های اجرا کننده و ارائه دهنده خدمات نقشه برداری،شرکت موقعیت نگار پارس نقشه برداری نقشه برداری زمینی تهیه نقشه های توپوگرافی اعم از منطقه ای ، شهری ، نقشه های کاداستر - مطالعات مسیر و پیاده

درباره ما
نقشه برداری
نقشه برداری زمینی
تهیه نقشه های توپوگرافی اعم از منطقه ای ، شهری ، نقشه های کاداستر - مطالعات مسیر و پیاده سازی مسیر-تهیه پروفیل های طولی و عرضی - انجام نقشه برداری های ثبتی ، تجمیع و افراز زمین- مطالعات رودخانه و پیاده سازی حریم بستر رودخانه ها - انجام عملیات تعیین موقعیت و تکثیر نقاط مبنا با استفاده از GPS ایستگاهی
نقشه برداری کارگاهی
هیدروگرافی
عمق یابی ، تهیه نقشه از کف دریا ، دریاچه ها و رودخانه ها و مطالعات جزر و مدی ، جریان سنجی حرکت آب وتهیه جداول مربوطه
انجام محاسبات ، ترسیم و کارتوگرافی
فتوگرامتری وسنجش از دور (R.S )
ارائه خدمات مهندسی فتوگرامتری
ارائه خدمات مهندسی فتوگرامتری برد کوتاه (Close Range )
تهیه وپردازش تصاویر ماهوره ای
تولید عکس نقشه از تصاویر ماهوره ای
تعیین میزان فرونشست مناطق از طریق تصاویر راداری
سیستم اطلاعات جغرافیایی (G.I.S )
مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم های G.I.S و Web G.I.S
مشاوره ، طراحی و پیاده سازی زیر ساخت داده های مکانی SDI
طراحی و ایجاد پایگاه داده مکانی
رقومی کردن نقشه ها ( Digitizing) و G.I.S Ready نمودن داده های مکانی
تولید نقشه های هوشمند موضوعی
تولید نقشه های توریستی ، راهنمای شهری ، کشوری و ...

عمران و معماری
طراحی و اجرا انواع فضاهای شهری
طراحی ، محاسبه و اجرا کلیه سازه ها
طراحی و اجرا انواع نما
تهیه طرح های فاز مقدماتی ،اول،دوم و نظارت بر پروژه های معماری داخلی
آگهی‌های مشابه
دوستان 3 دوستان چهار