ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
تلفن
09190220232
موبایل
09190220232
استان: البرز
کنترل پروژه و صورت وضعیت نویسی

کنترل پروژه و صورت وضعیت نویسی

شرکت های ارائه دهنده نرم افزار های مهندسی و عمرانی و معماری،اجرای پروژه با نرم افزار،کنترل پروژه،کنترل پروژه و صورت وضعیت نویسی،آنالیز بها و مشاوره برای شرکت در مناقصات مطابق با شرایط عمومی پیمان تهی

درباره ما
آنالیز بها و مشاوره برای شرکت در مناقصات مطابق با شرایط عمومی پیمان
تهیه و تنظیم صورتجلسات کارگاهی ،صورت وضعیت موقت و قطعی با نرم افزار تدبیر و تکسا
کنترل پروژه و تهیه و تدوین برنامه زمانبندی با نرم افزار msp
آگهی‌های مشابه
دوستان 3 دوستان چهار